disbalans hebt in het Houtelement
TCM Lover

Is het zo dat als je boos bent, je altijd een disbalans hebt in het Houtelement?

In de opleiding leren we dat woede en boosheid bij de Lever horen, bij het Houtelement.

Kenmerkt een Lever Qi stagnatie zich door een symptoom als irritatie, iemand met het syndroom  Lever Vuur heeft geen irritatie meer maar woede-uitbarstingen. Deze woede-uitbarstingen gaan gepaard met een rood gelaat en rode ogen, oorsuizen, doofheid, een bittere smaak in de mond, een door dromen verstoorde slaap, donkere en weinig urine en constipatie met een droge ontlasting.

Is het echter zo dat als je boos bent, je altijd een disbalans hebt in het Houtelement?

Ik vraag me af of deze gedachte  niet te kort door de bocht is. Zijn er niet meer elementen die als ze in disbalans zijn, woede als symptoom kunnen hebben?

Tijd voor verdieping.

Boosheid is een Yange emotie. Boosheid uit zich op verschillende manieren en is een oorzaak van andere ziektes. In de Su Wen staat geschreven dat wanneer er boosheid is de Qi stijgt.

Boosheid is een emotie die zich doet gelden als mensen veranderingen willen aanbrengen in hun gevoelens van beperkingen en omstandigheden. Als mensen deze verandering niet kunnen maken kan de Qi stagneren. Mijns inziens kan echter elk element stagneren en niet zoals we leren alleen het Hout element.

Boosheid wordt ook vaak als negatief ervaren. Het is echter een expressie van het Yang welke groei en verandering in kan houden. Boosheid is dus ook een positieve kracht.

Er zijn vele redenen waarom iemand boos kan zijn of worden. Woede kan voortkomen uit onrechtvaardigheid, uit pijn, doordat je geen aandacht krijgt, vanuit kwetsbaarheid of het gevoel niet gerespecteerd te worden of doordat je bang bent voor het onbekende.

Elke van deze soorten woede heeft een andere oorzaak.

Ook de uiting van woede kan zeer verschillend zijn, zo kan iemand zijn woede uiten op een koele manier, ze kijken je aan met ogen die zouden kunnen doden…

Mensen die bang zijn kunnen ook heel agressief worden. Door de angst kunnen zij bevriezen en als je deze mensen dan in beweging wilt brengen, kunnen ze onverwachte agressie tonen.

We gaan een kijkje nemen in de verschillende elementen:

Een Metaal type kenmerkt zich door een gericht zijn op eigen emotionele behoeftes. Een Metaal type heeft de wens dat anderen hem respecteren. Als er dingen in zijn omgeving gebeuren die dit zelfrespect raken, kan hij erg boos worden. Vooral als iemand hem of haar belachelijk maakt in het bijzijn van anderen zal deze Metaalpersoon in woede kunnen uitbarsten. Een metaal type houdt ook van structuur en organisatie net als de Hout persoon dat doet. Beide types houden van controle. Een Metaal type hoeft echter niet constant bezig te zijn. Het is Hout element dat een missie heeft.

Als iets niet lukt bij Metaal heeft deze persoon de neiging om het nog eens te doen en nog eens en nog eens terwijl het niet werkt.

Metaal is meer geordend, Hout is meer systematisch. Metaal is gereguleerd, Hout is meer gedreven.

Een  Aarde persoon  kan zijn woede tonen als hij het gevoel heeft dat iemand niet genoeg aandacht schenkt aan wat hij wil zeggen, of als de ander hem halverwege een zin onderbreekt. Zijn behoefte is niet zozeer een hunkering naar sympathie, maar een hunkering naar begrip in de breedste zin van het woord. De Aarde persoon wil de ruimte en tijd krijgen om precies uit te drukken hoe hij zich voelt, en raakt geïrriteerd en wordt boos als het dit niet mag.

De uitdrukking van woede van Water is meer verborgen, maar net als bij Metaal kan het behoorlijk beangstigend zijn als het Water type boos wordt. De boosheid kan uit het niets verschijnen (zit onder het wateroppervlak verborgen), en plotseling, terwijl er geen rimpeling in het wateroppervlak te bekennen is, tevoorschijn komen.  Water moet constant in beweging zijn, en zijn plotselinge uiting van woede kan zijn reactie zijn op het gevoel dat iets zijn pad blokkeert. Achter deze uitbarsting van woede schuilt alle kracht die Water uitoefent op alles wat het doet. Het is net een brandweerslang die opeens open gedraaid wordt.

Een Water persoon kan boos zijn,  maar het is een Water boosheid. Om deze boosheid te begrijpen moet je de reden van de angst leren kennen. Dit kan een teveel aan angst zijn maar ook een tekort aan angst . Bij een tekort aan angst kan overmoedig gedrag ontstaan.

Dan hebben we nog de woede van het Hout element. Dit is een element dat het meest op zijn gemak is binnen een bepaalde structuur en met orde in zijn leven. Wanneer deze structuur en orde worden bedreigd, ontstaat er stress/frustratie welke zich kan ontladen in woede. De oorzaak ligt veelal in een opgebouwde frustratie. De uiting van deze woede gaat gepaard met kracht en luidruchtigheid

Vaak wordt het voorbeeld gebruikt van het geschreeuw en vechten dat je ziet bij dronken mensen ’s nachts op straat. Dit is echter meer een gebrek aan woede. Er is  een duidelijk onvermogen zijn woede te uiten, er is veelal geen externe gebeurtenis die de woede triggert terwijl woede een evenwichtige reactie zou zijn op een of andere externe gebeurtenis. Om nog een alcohol voorbeeld te geven: je kent vast wel mensen die aangeven; “ nu eerst een borrel” . Vaak willen Hout types hun gevoelens ontladen middels een borrel (alcohol). Zij hebben de alcohol nodig om de Lever te verzachten en weer te laten stromen. Boosheid en frustratie managen zonder ‘hulpstoffen’ kan voor hen erg lastig zijn

Vuur maakt zich vaak boos door het onrecht dat andere mensen wordt aangedaan, niet zozeer onrecht welke op jezelf is gericht. Een Vuur type strijdt vaak voor anderen . Niet voor zichzelf.

In mijn ervaring is deze Vuur woede meer gericht op het gevoel dat ze het slachtoffer zijn geworden van enig onrecht of ergens onrecht zien.  Een Vuur type denkt vaak dat het zijn schuld kan zijn als iemand boos is  en zal daarom niet lang boos blijven maar eerder hun eigen rol in deze disbalans zien waardoor zij verzachten.

Kortom ; er zijn verschillende soorten boosheid, het is aan de therapeut om door te vragen naar de oorzaak van de boosheid en deze boosheid te plaatsen in het kader van de andere symptomen.

Vind je dit artikel interessant? Dan nodig ik je uit om te reageren in de commentaren hieronder. Stel je vragen en we gaan er dieper op in. Wil jij er professioneel meer mee aan de slag. In ons Premium Abonnement diepen we dit soort inhoud nog dieper uit adhv video’, audio en tekstfragmenten. Kijk dan even hier.

Je las een blog van ons – TCM Lover
Reageren mag altijd door ons een email te sturen en delen mag ook.

Wat ook mag, is doorklikken naar de diensten op onze website:

Onze diensten:

  • Diagnose abonnement  Een jaar lang gaan we je begeleiden bij het aanleren van en het verdiepen in het diagnose-proces.
  • Premium abonnement Elke maand gaan we dieper in op onderliggende theorie van een specifiek thema/onderwerp binnen de Chinese geneeskunde. We bespreken hoe deze toe te passen in de praktijk.
  • Cursus aanbod – Webinars, opnames en onze hoofdprogramma’s.
loading gif

Beschikbare coupon

X